Popis

druza dokonalých krystalů žlutého fluoritu, křemene a sfaleritu, sfalerity tvoří černé lesklé členité krystaly. druza je plovák nebyl nikde přirostlý.

lokalita: rampgill, boundary cross cut.  nenthead, alston moor, anglie.