Popis

Mimořádně kvalitní vzorek jehlicovitých krystalů shiskitu v asociaci s krystaly zeleného granátu uvarovitu

Lokalita Sarany je typovou lokalitou obou těchto minerálů, přičemž pro shuskit je také jedinou lokalitou na světě

Podložku tvoří černý chromit