Popis

Krystaly sideritu z klasické rudní lokality Rudňany.