Popis

drobné krystalky skoroditu na zrnitém křemeni z typové lokality, historický sběr (před válkou)