Popis

Dolní Bory jsou významnou mineralogickou lokalitou, jejíž věhlas přesahuje hranice České republiky. V dole Hatě, nacházejícím se zhruba 1,5 km západně od okraje vsi, se až do roku 1972 těžil živec. Počátkem 20. stol. zde byla otevřena žíla č. 8 a to jak jámovým lůmkem, tak později i průzkumnou štolou a šachtou. Žíla byla složena z granitické a grafické zóny, její střed pak z křemenného jádra lemovaného zónou K-živce. Žíla byla okolo 100 m dlouhá a v krátké centrální části až 10 m mocná, jinak se mocnost pohybovala okolo 4 – 5 m. V podložních i nadložních částech byly kolem blokové zóny vyvinuty partie albitu s až 1 m dlouhými a 2 dm silnými sloupci černého turmalínu, tvořenými silnějšími, hypoparalelně srostlými jehlicemi. Z dob těžby se dochovala dvojice hald, z nichž jedna je zcela bez pegmatitového materiálu. Druhá obsahovala polohu s výskytem agregátů andalusitu, skoryl-dravitu a ojediněle i krystalů záhněd. Tato je však již dnes kompletně překopána. Dále tu byly zbytky pegmatitového materiálu s převahou K-živce obsahující tabulky ilmenitu, andausit, přeměněný sekaninait, drůzy albitu a krystaly záhněd. Tato místa jsou již také přebrána. Možnosti sběru zajímavějších vzorků jsou tak prakticky nulové. Minerály z této lokality jsou zastoupeny v řadě muzeí.

Nabízený krystal skorylu má délku cca 3,5 cm a průměr 3 x 3 cm, je lesklý, jemně rýhovaný, nekorodovaný, z jedné strany ukončený, se zbytky muskovitu. Hezký, téměř nepoškozený krystal z klasické lokality, pochází z osmdesátých let minulého století, ze sbírky Ing. A. Kašpárka.