Popis

Zajímavá kombinace minerálů z pákistánských pegmatitů.

Srostlice rýhovaných, paralelně rostlých xx skorylu, na které téměř v úhlu 90 stupňů narůstají dva taktéž paralelně rostlé, oboustranně ukončené  xx křišťálu. Skoryl obrůstají snopy albitu, mezi nimiž najdeme malé xx muskovitu a 3 drobné krystaly granátu.