Popis

Lokalita Bobrová je klasická lokalita v oblasti strážeckého moldanubika. Do roku 1950 se jednalo o dvě osady, Horní a Dolní Bobrovou. Prvním mineralogicky zajímavým místem, je vrch Valy, pojmenovaný podle pozůstatků gotického hrádku na svém vrcholu. Těsně pod vrcholem byl v minulosti lámán kámen v malém lůmku, jenž zastihnul několik metrů dlouhou a asi 0,5 m mocnou pegmatitovou žílu. Na úpatí kopce se pak v místě nazývaném Vápenice nalézá další drobný lomek, v kterém byly taktéž zastiženy pegmatitové žíly nesoucí krystaly záhněd, živců, muskovitu a skoryl-dravitu, který tvořil sloupcovité krystaly až 12 x 2 cm velké, samostané i hypoparaleně srostlé, volné i na drúzách společně s krystaly živců, křemene a muskovitu. Lokalita je dnes již hodně prokopána.

Nabízený vzorek pochází ze sbírky A. Kašpárka a je z roku 1975. Představuje sloupcovitý krystal skorylu 7,5 cm dlouhý a 2 cm tlustý, oboustranně ukončený. Na vzorku jsou rovněž lupenité krystaly muskovitu, větší o velikosti 4 x 3 cm a 2 x 2 cm a menší velikosti do 5 mm a albit tvoří náznaky krystalových ploch o velikosti od 0,5 do 1 cm. Krystaly muskovitu jsou částečně potaženy Fe okry. Jedná se o pěkný a kompaktní vzorek, který má charkter tzv. plováku.