Popis

Hojné krystaly smaragdu v kalcitové žilovině, doprovázené pyritem, na typické podložce z této lokality (černá jílovitá břidlice)

Z lokality Muzo pochází nejlepší smaragdy vůbec… Zajímavostí je třeba, že Muzo je jediné ložisko smaragdů v sedimentárních horninách

Těžba zde probíhá stovky let a jedná se dnes o cca polovinu světové produkce.