Popis

suchozemský šnek cepaea, miocen, mainzská pánev, rýnskohesensko, německo

šnek je pevně přirostlý na horninové podložce.