Popis

stafelit na skelném opálu na soliterním kusu taveniny.

valeč v doupovských horách.