Popis

Bohatý vzorek kovově lesklého staninu (sulfid Cu, Fe a Sn), který zarůstá do bílého montebrasitu (fosfát Li a Al) a šedého křemene