Popis

Velký a bohatý vzorek hnědých krystalů staurolitu (četné křížové prorostlice) a červených krystalů granátu – almandinu zarostlých ve svoru

Historický vzorek ze zaniklé lokality, ze sbírky A. Kašpárka – sběr v roce 1958