Popis

Velmi kvalitní vzorek s krystalovaným stilbitem v dutině melafyru

‚Desmin‘ uvedený na cedulce je starší název pro stilbit

Sběr v roce 1962