Popis

Bohatý vzorek stilbitu z dnes nedostupné lokality