Popis

Chalcedonová geoda porostlá snopkovitým stilbitem z lokality Byšta.