Popis

Agregát spíše mechovitého stříbra zarostlého v kalcitu. Kalcit částečně odleptán.