Popis

Ukázka pochází z průzkumu na Ag rudy na žílách H14F a H14F3, mezi 6. a 9. patrem šachty č. 21 v žilném uzlu Háje u Příbrami. Byl získán v roce 1985 na Ústředním ústavu geologickém v Praze. Jedná se o 1,5 cm tlustý „plátek“, uříznutý z karbonátové žiloviny obsahující drátky ryzího stříbra, který sloužil pravděpodobně k vědeckému výzkumu. Jedná se o zajímavý dokumentační vzorek a to neleptaný !!!! Vzhledem k tomu, že většina kusů byla v následujících letech leptána HCl, aby se získaly vzorky s drátkovým stříbrem, v tomto případě se jedná o zachování mineralizace v původní podobě a stříbro prorůstá celým vzorkem !

Podrobně se tomuto tématu věnuje např.: http://types-nmp.cz/sites/types-nmp.cz/files/230Skacha_Vol.no20_Issueno2.pdf