Popis

žíla nedokonalých krystalů stromeyeritu na křemeni, jsou vyleptané z kalcitu