Popis

Velký vzorek tantalitu (původní krystal omletý při transportu říčním tokem)