Popis

Velmi kvalitní dvoubarevný krystal tanzanitu z jediné lokality na světě

Dvoubarevnost by měla prý měla být zárukou, že krystal není heatovaný

Ukončení z druhé (nepohledové) strany – viz foto 8 a 9