Popis

Desítky krystalů tetraedritu (největší 6mm) na krystalech sideritu z lokality Obecnice u Příbrami.