Popis

thomsonitová přeměna po krystalu kalcitu.  je patrný tvar šestibokého krystalu zakončeného plochou.

pustý vrch v českém středohoří.