Popis

vzorek krystalů thomsonitu z historické lokality Jezerní hora (Seeberg) u Klášterce nad Ohří, velikost vzorku 75 x 70 x 35 mm, krystaly až 5 mm velké