Popis

Radiálně paprsčitý agregát thomsonitu spolu s oranžovým kalcitem na podložce, kterou tvoří olivinický nefelinit

Starý vzorek (nepochází z nového lomu)