Popis

Hojné krystaly hnědožlutého titanitu na puklině amfibolu.

Vzorek je upraven seříznutím podložky.