Popis

Žlutý krys.tal titanitu v amfibolitu ze zaniklé lokality Mastná Bába u Kozohlod. Velikost 5cm x 4,5cm. Málo častý materiál.