Popis

Historický vzorek tmavého čerstvého triplitu

Lokalita (pegmatit ve starém lomu) je dnes zatopená vodní nádrží Mostiště a tudíž bez možnosti nálezů