Popis

Jehlicovité krystaly vzácného silikátu tuperssuatsiaitu v dutině fonolitu

Vzorek ze sbírky doc. Bernarda