Popis

Bohatý a kvalitní vzorek zonálních krystalů turmalínu (var. elbait) – zelený (verdelit), který je obrůstán růžovým (rubelit) na pegmatitové podložce. Největší krystal měří 4 cm.

Vzorek ze 60. let

Dnes jsou nálezy dosti omezené (lokalita se nachází v areálu JZD)