Popis

Lesklé kulovité agregáty uraninitu s pyritem v kalcitu z našeho posledního uranového dolu. Z této lokality již poměrně těžko sehnatelný materiál.