Popis

krystalová druza červeno oranžových, lesklých šestibokých tabulek vanadinitu na horninové podložce.

mibladen, maroko, afrika.