Popis

Hornické město Mibladen se nachází asi 15 km severovýchodně od Mideltu, v centrálním Maroku. Těžba nerostů probíhala hlavně v jeho okolí, kde bylo více než 600 malých šachet sahajících do hloubky okolo 10m. Šachty, doly a otevřené jámy byly rozděleny do samostatných hornických děl s francouzskými názvy jako Les, Les AB, Les S, Les O, Les R, Les T, Les Dalles, Anne-Marie, 2em Horizon, Bou el Maden, Marguerite a důl ACF. Jestliže pojedeme z  Mideltu do Mibladenu, uvidíme řadu starých důlních děl, odvalů, menších či větších hald, často dokonale splývajících se svým okolím. V 70. letech minulého století došlo k utlumení těžby a sběr minerálů zůstal v prospektorské pozici, byť pro místní horníky pořád ještě výdělečné a to i přesto, že realita jejich „dobývání“ je  velmi složitá. V zimním období klesá teplota hluboko pod  bod mrazu a v letním období zase stoupají teploty nad 35 °C. Sbírání minerálů v oblasti Mibladenu je možné pouze na velmi starých haldách a nebo kopáním ve starých důlních dílech, což je ale velmi nebezpečné. V současné době se většina sběru soustřeďuje v oblasti starého dolu ACF. Sběr minerálů provádí tisíce místních lidí kopáním svislých šachtic o průměru okolo 0,5m až 1m, do hloubky 8m až 10m , kde potom rozrážkami – úzkými štolami, hledají mineralizaci. Prospekce se provádí především ručním kopáním bez použití techniky a místní orgány takový způsob hledání tolerují. Mineralizace je vázaná na vápence a dolomity jurského stáří. Nálezy dobrých vzorků jsou však velmi sporadické a k jejich získání potřebujete hodně času a trpělivosti. To platí i v případě, že chcete získat kvalitní vzorky od místních horníků či obchodníků. Na místě musíte pobývat několik dní a pomalu si budovat jejich důvěru. Ani tak není ale úspěch zajištěn. Vanadinit je nejslavnějším sekundárním minerálem v Mibladenu a jeho ukázky jsou určitě nejlepší na světě. Šesterečné krystaly se vyskytují v nekonečném množství barev a tvarů v rozsahu od hnědé až tmavě hnědé přes světle až tmavě červenou, žlutohnědou až do žlutě oranžové. Největší krystaly můžou dosáhnout velikosti 4 – 5 cm, ale obyčejně jsou veliké maximálně do 2 cm. Nejvíce je však ceněna barva sytě červená a takové vzorky se řadí dlouhodobě i mezi nejžádanější. Jejich cena se může pohybovat v řádech mnoha set euro za kus.

Nabízený vzorek jsem získal v roce 2015 přímo od horníků v Mibladenu. Tvoří ho velké množství krátce sloupcovitých, šestibokých krystalů, velikosti do 10 mm, vysoce lesklých, sytě červené barvy, nepoškozených, volně narostlých na růžově žlutém karbonátu. Vzorek je bezesporu velmi dobré kvality a přestavuje téměř to nejlepší, co lze na lokalitě v současné době získat. Poměr kvalita, cena je více než dobrá…