Popis

Vésigniéit je vzácný sekundární vanadát mědi a barya BaCu3(VO4)2(OH)2. Byl popsán v roce 1955 francouzským mineralogem Guilleminem z německé lokality Friedrichroda a pojmenován podle Louise Vésignié (1870-1954), prezidenta Francouzské mineralogické společnosti.

Ukázka žlutozelených práškovitých agregátů vésigniéitu pochází z roku 1959 (viz štítek na vzorku) a je ze sbírky významného českého sběratele Ing. Jiřího Šimka. V malém lomu v Horní Kalné se vyskytoval v dolomitických konkrecích v červeném pískovci,  odkud ho popsali poprvé v roce 1957 Paděra a Johan. Velmi zajímavý historický vzorek.