Popis

Velké hnědé lesklé krystaly vesuvianu spolu s albitem

Historický vzorek ze sbírky M. Komárka