Popis

Na podzim minulého roku se na zahraničních burzách objevily famózní ukázky vivianitu, z lokality nacházející se hluboko v amazonské džungli. I malé vzorky však dosahovaly značných ceny. Ukázky byly zajímavé tím, že se nacházely v červených  železitých pískovcích a nebo byly pokryty oolitickými železnými rudami. Vzorky byly z valné části průsvitné až průhledné, nádherné zelené barvy a krystaly často vytvářely drúzy z jednoho centra. Nabízený kus představuje protáhlý štěpný krystal vysokého lesku, průsvitný až průhledný, tmavě zelený, potažený oolity železné rudy. Jedná se o vysoce estetickou a nepoškozenou ukázku krásně průhledného vivianitu.