Popis

Zajímavá asociace minerálů – žlutý wöhlerit (největší zrno 3 cm), hnědooranžový zirsilit-(Ce) (foto 6, 7), zrna smolně lesklého černohnědého zirkonu (např. foto 8), černý lesklý annit a černý magnetit

Wöhlerit je vzácný silikát Ca, Na, Zr a Nb, který má v Norsku i typovou lokalitu. V ČR se nenachází

Zirsilit-(Ce) je velmi vzácný silikát Ce, Na, Ca, Mn, Zr a Nb, který se nachází pouze v Norsku, Kanadě a Tadžikistánu