Popis

Lesklé hnědožluté krystaly wulfenitu v dutinách galenit-sfaleritové žiloviny

Vzorek z roku 1974