Popis

Velmi dobře zachovalá fosilní ryba druhu Knightia eocaena s dobře patrnými detaily. Hornina je vápenatá břidlice

Stáří: 48 milionů let