Popis

Zlato na Prácheňsku – kapitoly z historické těžby a zpracování zlata

 

Obsah:

Úvod…7

 

Zlatonosná Otava…11

Kašperskohorský rudný revír…27

Písecké zlato…54

Vodňanské zlato…77

Zlato v krajině pod Boubínem…82

Kasejovicko – bělčická zlatorudná oblast…85

Seznam nalezišť zlata Prácheňského kraje…92

 

Hlavní použitá literatura…94-95