Popis

„Zlato fascinovalo lidstvo již od pradávna. Představovalo symbol moci, bohatství a své majitele stavělo vysoko nad ostatní. Tento krásný a vzácný kov byl už od pravěku předurčen k použití ve špercích, později využíván v mincovnictví, a dnes je nedílnou součástí všech moderních technologií, které tak razantně vstupují do našeho života. Snad proto nemělo zlato v minulosti nikdy takovou hodnotu jako dnes. Jeho těžba neustále roste a po celém světě se zpracovávají stamilióny tun zlatonosných rud, v nichž však zlato pouhým okem obvykle nevidíme. Jen na některých místech se zlato nachází i v krásných exemplářích, které se mohou stát ozdobou sbírek.“ Tak je tomu i v případě Moravského zemského muzea, jež prostřednictvím stejnojmenné výstavy i tímto doprovodným katalogem seznamuje veřejnost se svými nejvzácnějšími zlatými exponáty, které jsou součástí sbírek  numismatického oddělení, mineralogicko-petrografického oddělení a archeologického ústavu.

 

Obsah:

Úvod…2

Zlato v přírodě a ve společnosti...5

Co je zlato…5

Zlato a ložiska v České republice…7

Ložiska zlata na Moravě a ve Slezku…10

Zlato z Křepic u Vodňan…13

Zlato z Kremnice..13

Zlato z Rumunska…15

Použití zlata v pravěku Moravy…19

Doba laténská (5.-1. století př. n. letopočtem)…35

Doba stšhování národů (4.-6. století n. l.)…41

Zlato a Velká Morava…45

Zlato a jeho role v mincovnictví…57

Zlaté nominály v průběhu staletí…57

Zlato – medaile, vyznamenání a pamětní ražby..54

Zlato a jeho běh světovými dějinami…66

 

Katalog…71-96