Popis

hojné bezbarvé tetraedry zunyitu do 3 mm z typové lokality, jsou vrostlé v masivním bílém diasporu