Bezplatný aukční portál při emineraltisnov.cz

Aukční portál na emineraltisnov.cz nabízí všechny standardní aukční vlastnosti, jako například:

 • Přímé přihazování částky anebo přihazování pomocí automatu (tzv. proxy aukce).
 • Možnost sestavení vlastního watchlistu.
 • Možnost zadání ceny „kup teď“.
 • Možnost zadání minimální (vyvolávací) ceny.

Proč ale zvolit právě portál emineraltisnov.cz k prodeji Vašeho vzorku? emineraltisnov.cz nabízí řadu dalších možností, které jiné aukční portály neumožňují. Jedná se zejména o následující:

 • Vystavování i přihazování je zcela zdarma.
 • Vystavováním vzorku v aukci na emineraltisnov.cz získáváte přístupy specializovaného publika na vysoce navštěvovaném portálu, na rozdíl od vystavování na všeobecných aukčních serverech.
 • Automatické vystavování do celého světa přes sesterský portál rockngemshow.com (viditelnost vzorků lze volitelně omezit pouze na ČR a SR). Základní měna aukcí je Euro, příhozy na rockngemshow.com jsou zároveň registrovány i na emineraltisnov.cz a aukce tedy moho mít mezinárodní charakter.
 • Nabízeny jsou různé typy aukcí. Kromě klasické aukce „anglického“ typu se zejména jedná o aukci „v zalepené obálce„, kdy zákazníci nabízejí cenu aniž by věděli o hodnotě nabídek ostatních zákazníků. Aukci vyhrává nejvyšší nabídka a po skončení aukce je historie a velikost jednotlivých nabídek zveřejněna.
 • Vystavování i přihazování v aukci je anonymní. Vystavovatelé a zákazníci jsou identifikováni pouze číslem, které je jim systémem přiděleno (vždy je ale zobrazena země vystavovatele).
 • Dobu trvání aukce si volí vystavovatel v rozmezí 1 hodina až 7 dní.
 • Aukce jsou integrovány do vystavovatelského systému emineraltisnov.cz, na něž jsou vystavovatelé zvyklí. Převedení vzorku z nabídky s pevnou cenou do aukce je záležitostí několika kliknutí, není třeba vyplňovat nový záznam o vzorku. Tento vzorek se pak na stránce aukcí objeví na začátku nabídky. Vystavovatelé mají tedy například možnost dát na nějakou dobu vzorek k prodeji s pevnou cenou a když nedojde k jeho prodání tak jej časem přesunout do aukce.
 • V případě přebití současného výherce v posledních pěti minutách aukce je doba trvání aukce automaticky prodloužena na čas posledního příhozu plus pět minut. Vzorek tedy získá zákazník, který o něj skutečně má největší zájem a ne zákazník, kterému se podaří kliknout „v poslední vteřině“.
 • Aukce mají speciální stránku, vzorky jsou ale též integrovány do základního zobrazení emineraltisnov.cz, žádný návštěvník tedy aukci nepřehlédne, i kdyby na stránku aukce nepřeklikl.
 • Na webu emineraltisnov.cz máte o aukcích vždy přehled: k disposici je záložka „Můj účet -> Moje Aukce„, kde jsou přehledně zobrazeny vzorky z Vašeho watchlistu, vzorky ke kterým přihazujete, vzorky vyhrané a pokud jste vystavovatel tak i vzorky, které máte v aktuální aukční nabídce.
 • Přehledné zobrazení zbývajícího času aukce na hlavní stránce i na stránce vzorku.
 • Kromě klasického řazení podle data úpravy a názvu je možno využít řazení podle ceny „kup teď“ a podle velikosti příhozu (pouze na stránce aukcí).

Aukce na webu  emineraltisnov.cz mají také některá specifika, na které je vhodné upozornit:

 • Okamžikem publikování vzorku v aukci ztrácí vystavovatel možnost editace záznamu o vzorku. Zákazníci i vystavovatelé ovšem mohou nadále interagovat přes záložku “dotazy na vzorek”.
 • O tom, zda je umožňeno přihazování automatem (tzv. proxy aukce) rozhoduje vystavovatel při zadávání vzorku. Zákazník pozná zda je přihazování automatem aktivní podle nápisu na tlačítku příhozu (buď „přihazovat automatem“ nebo „přihodit v plné výši“).
 • Každá aukce trvá 1 hodinu až 7 dní a po jejím zkončení musí zákazník objednat vzorek standardním způsobem (-> košík -> pokladna), tak jako by objednával vzorek v nabídce s pevnou cenou (systém objednávku umožní jen výherci přihlášenému ke svému účtu). K objednání musí dojít během jednoho měsíce od začátku aukce, jinak je záznam o vzorku systémem vymazán.
 • Aukce na emineraltisnov.cz jsou z důvodu mezinárodního charakteru vedeny v Eurech a všechny příhozy jsou v Eurech. V ČR ale web zároveň ukazuje ekvivalentní cenu v korunách.
 • V případě rovnosti příhozů vyhrává ten, který byl proveden dříve. Z toho důvodu může být zájemce přebit automatem, který přihodí stejnou částku, jako přihodil on: je to proto, že zadání přihazování automatem bylo provedeno dříve. Toto pravidlo je take užíváno u aukcí v zalepené obálce.
 • Pro zobrazení nových příhozů je třeba stránku znovu načíst (Ctrl+R).