Jak to funguje? 2017-11-26T09:40:42+00:00


Jak to funguje?

  • Portál emineraltisnov.cz není e-shop. Jedná se o web, na kterém sběratelé minerálů či jiní nadšenci nabízejí k prodeji své vzorky. Portál emineraltisnov.cz je nástrojem, pomocí kterého vystavovatel nalezne zákazníka a vzorek svého majitele. Otázka následného prodeje vzorku je záležitostí mezi vystavovatelem a zákazníkem a portál emineraltisnov.cz v něm nijak nefiguruje.
  • Web je bezplatný: ani vystavovatel, ani zákazník za používání webu nic neplatí. Jsou ovšem povinni respektovat „Podmínky pro vystavovatele a zákazníky„. Hlavní podmínkou vystavovatele je vystavování pouze kvalitních vzorků. Uživatelé jsou vítáni k přispění na provoz a rozvoj webu.
  • Funkce webu je následující. Při výběru vzorků postupuje zákazník jako v klasickém e-shopu. Na rozdíl od e-shopu ale stisknutím tlačítka „Objednat“ není uzavírána kupní smlouva. Po objednání vzorku systém kontaktuje vystavovatele (jehož totožnost je zákazníkovi skryta) a předá mu kontaktní údaje zákazníka. Je pak již pouze na vystavovateli, jakým způsobem zákazníka kontaktuje. V uzavření dohody o prodeji vzorku, domluvě platby a předání vzorku nehraje již portál emineraltisnov.cz žádnou roli. Standardem je, že při domluvě doručení poštou nebo kurýní službou hradí náklady na poštovné zákazník. Registrace zákaznického účtu je k disposici zde. Informace o objednávkách jsou v systému uchovávány po dobu tří měsíců.
  • Na webu jsou prezentovány dva typy vzorků: vzorky s pevnou cenou a vzorky v aukci. Aukce trvají 1 hodinu až 7 dní (podle volby vystavovatele) a je jich více typů (klasická aukce „anglického typu“ a aukce „v zalepené obálce“), více viz stránka „O aukcích„. Vzorky s pevnou cenou mají delší dobu expirace.
  • Zákazník má pro vyhledání vzorku, o který má zájem, k disposici celou řadu pokročilých filtrů. Zejména se upozorňuje na filtr „Země vystavovatele“: portál emineraltisnov.cz má mezinárodní ekvivalent rockngemshow.com, je proto možno, že některé vzorky nejsou nabízeny sběrateli z České republiky. Někteří zákazníci nemusí mít o komunikaci se zahraničními vystavovatel zájem, proto je třeba věnovat položce „Země vystavovatele“ náležitou pozornost a eventuálně dané vzorky neobjednávat.
  • Vystavovatelem se může stát fyzická či právnická osoba, která má vytvořený zákaznický účet (registrace zde) a která se zaváže respektovat podmínky pro vystavovatele a zákazníky. Registraci vystavovatele provádí provozovatel webu po zhodnocení jím dodaných údajů. Pro zřízení účtu vystavovatele se postupuje dle informací, které se objeví v záložce Můj účet -> Vystavovatel po provední zákaznické registrace. Vystavovatelský účet je zároveň účtem zákaznickým, ne naopak.
  • Vystavování vzorků k prodeji na portálu emineraltisnov.cz je záležitostí diskrétní. Zákazník při výběru vzorku nemá informaci o jeho vystavovateli. Tuto informaci nedostane ani ve chvíli objednání vzorku: je na vystavovateli, jakým způsobem po objednání vzorku zákazníka kontaktuje a zda mu předá své kontaktní údaje. Zákazník má ovšem k disposici informaci o státu vystavovatele, ta může být pro některé zákazníky důležitá pro rozhodování o objednání vzorku. Zákazník si také může nechat zobrazit ostatní vzorky daného sběratele, v případě jejich objednání pak ví, že nebude muset platit vícenásobné poštovné.
  • Vzorky nahrané do nabídky emineraltisnov.cz jsou automaticky nabízeny i sesterským webem v angličtině rockngemshow.com (cena je mimo území České Republiky udávána v Euro). Tím se zvyšující šance na nalezení zákazníka, který má o vzorek zájem. Někteří vystavovatelé nemusí ovšem mít zájem o nabízení vzorků do zahraniční (s tím je spojena komunikace se zákazníky v cizím jazyce a složitější domluva předání a platby vzorku), z toho důvodu může vystavovatel omezit nabízení vzorku k prodeji pouze na území jeho státu.
  • Systém podporuje klasické komponenty e-shopu, jako „košík“ a „pokladna“ (která ovšem na portálu emineraltisnov.cz není určena k platbě vzorku, ale pouze k jeho objednání u vystavovatele). Pokud má zákazník v košíku více vzorků od různých vystavovatelů, je objednávka automaticky rozdělena na několik sub-objednávek (dle počtu vystavovatelů, kterým objednané vzorky náleží). Každý vystavovatel dostane informaci pouze o části objednávky týkající se jeho vzorků. Zákazník tedy musí počítat s tím, že když jej kontaktuje jeden vystavovatel po objednání, nemusí mu tento nabídnou všechny vzorky, které v objednávce figurují. Vystavovatel o vzorcích náležících jiným vystavovatelům nemá žádnou informaci.
  • Příspěvky do fóra se vkládají po přihlášení do diskusní skupiny na Facebooku (více viz Můj účet -> Příspěvky do fóra). Na fóru je též možné nabízet položky, které nespadají do jedné z kategorií na hlavní stránce (jako například mineralogické vybavení a podobně).