Mineralogické muzeum při emineraltisnov.cz

Součástí webu emineraltisnov.cz je Mineralogické muzeum, na němž vystavovatelé prezentují exkluzivní neprodejné vzorky ze svých sbírek.

Vystavovatelé muzeum využívají k prezentaci svých vzorků i k jejich tzv. fingerprintingu (uvedení jedinečného vzorku ve všeobecnou známost), který, jak již bylo v minulosti mnohokrát prokázáno, významně snižuje prodejnost vzorku v případě odcizení.  Do Mineralogického muzea jsou vkládány pouze mimořádné vzorky na úrovni mineralogických sbírek Národního muzea, PřFUK a VŠCHT. Jejich kvalita je pak posuzována komisí odborníků.

Vzorky z mineralogického muzea mají v rámci webu emineraltisnov.cz zvláštní režim:

  • Vystavování je striktně anonymní, systém neumožňuje zjištění vystavovatele, je deaktivována i možnost zobrazení ostatních vzorků daného vystavovatele.
  • Vzorky se nezapočítávají do limitu vzorků nabízených k prodeji za daný čas, každý vystavovatel může v muzeu prezentovat až 60 vzorků.
  • Vzorky neexpirují.
  • Vystavovatel může záznam o vzorku z muzea kdykoliv editovat i mazat.
  • V případě oznámení vystavovatele o zcizení vzorku z muzea bude web emineraltisnov.cz i sesterský web rockngemshow.com informovat o tomto sběratelskou veřejnost všemi možnými cestami.

Pro vystavovatele je zadání vzorku do muzea identické s zadáním vzorku do standardní prodejní nabídky, přičemž se volí kategorie „muzeum“ a nevyplňuje se cena (i při vyplnění ceny je tato informace systémem ignorována). Povinné položky (vlastnosti, rozměry…) jsou shodné se zadáním vzorků do kategorie „minerály“. Vzorky posouzené jako nevhodné k prezentaci v Mineralogickém muzeu jsou přesunuty do kategorie „archiv“ a po čase automaticky smazány ze systému včetně fotografií.