Pokyny pro vystavovatele

Odkaz na přidání vzorků najdete na stránce Můj účet -> Nástěnka vystavovatele poté, co se na webu registrujete, požádáte o status vystavovatele a ten je Vám potvrzen.

Video popisující zadání nového vzorku:

 

Video popisující přidání videa vzorku:

 

Na následujícím odkazu je fotografie stránky pro přidávání nového vzorku, doplněná o průvodce pro vystavovatele.

guide-cs-v2

Na dalším odkazu je detail záložky označené jako „Vlastnosti“. Zde se vyplňují hodnoty položek, které se pak využívají k filtrování. Položky „země vystavovatele“ a „velikost“ se doplní automaticky. Je třeba, abyste vyplnili položky „Oblast“ a „Geneze“. Dále je třeba vyplnit záložku „Rozměry a hmotnost“.

V závislosti na kategorii jsou povinné následující položky:

  • minerály: povinná je oblast, geneze, Lokalita a rozměry.
  • fosílie: povinná je oblast, Lokalita a rozměry.
  • meteority a tektity: povinná je oblast, Lokalita, rozměry a váha.
  • broušené kameny: povinná je oblast, Lokalita, rozměry a váha. Pokud lokalitu neznáte, vyplňte text „lokalita neznámá“.
  • literatura: povinné je pouze pole Autor.

guide-detail-cs-v2

Povinné je dále vyplnění právě jedné z hlavních kategorií (tedy minerály, fosílie, meteority a tektity, broušené kameny nebo literatura, případně neprodejní kategorie muzeum).

Při nevyplnění některého z těchto polí je vzorek automaticky přesunut do kategorie „nezveřejněné“ a nebude se objevovat v nabídce. Vzorek lze zařadit do některé z hlavních kategorií poté, co budou všechny filtry řádně vyplněny. Každý vystavovatel může mít do systému nahrát maximálně 15 vzorků za měsíc (45 pro VIP vystavovatele), při překročení tohoto limitu se nezobrazí tlačítko pro publikaci vzorku a vzorek nelze do systému uložit. Vymazáním vzorku vloženého během posledního měsíce je možno uvolnit místo pro vzorek jiný. Do počtu se také nezapočítávají vzorky prodané a vzorky z muzea. Starší vzorky pak v systému mohou zůstat až do data jejich expirace a do limitu se již nezapočítávají.

Systém dále kontroluje vložení hlavního obrázku (bez vložení hlavního obrázku je vzorek přesunut do kategorie nezveřejněné) a počet obrázků v galerii (maximální počet je 9 obrázků v galerii a jeden hlavní obrázek).

Pokud chcete nabídnout vzorek na výměnu, vyplňte cenu 0. Vzorek nepůjde standardně objednat, komunikace se zájemcem pak probíhá přes záložku „Dotazy na vzorek“. Pokud chcete upozornit veřejnost na vzorek, který Vám byl odcizen, zadejte cenu v Eurech 0.01.

Systém umožňuje připojit ke vzorkům štítek s profilovým obrázkem vystavovatele (identita ovšem zůstává skryta). Pro zobrazení profilového obrázku je třeba se „přihlásit přes Facebook“ nebo „přihlásit přes Google“. Vše ostatní je automatické, ihned po přihlášení se profilový obrázek objeví a zůstává i po odhlášení. V sociálních sítích předtím musíte profilový obrázek nastavit, což na Facebooku máte pravděpodobně již nastaveno, na Google se to provádí na adrese myaccount.google.com. Stejným způsobem může vystavovat i firma a opatřit vzorky štítkem se svým logem.

Vystavovatelé se statusem VIP+ nebo Partner emineraltisnov.cz mohou připnout až pět vzorků na začátek nabídky. Nad tlačítkem „Aktualizovat“ je odkaz „Viditelný Upravit“. Po kliknutí na „upravit“ se otevře okno a tam lze zaškrtnout „připnutý vzorek“.