Legislativa prodeje předmětů sběratelské povahy v České republice

Podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny příjmy z prodeje movitých věcí. Toto osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje motorových vozidel, letadel a lodí, nepřesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem dobu jednoho roku. Osvobození se nevztahuje rovněž na příjmy z prodeje movitých věcí, pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti poplatníka, a to do pěti let od jejich vyřazení z obchodního majetku.

Z tohoto paragrafu vyplývá, že pokud je vystavovatel fyzickou osobou, která provozuje prodej sběratelských předmětů formou jednorázového nebo nahodilého prodeje, nemusí příjmy z jejich prodeje danit. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 2 Afs 52/2011-46 ze dne 10. 1. 2012, je ovšem nutné trvat na odlišování případů, kdy již sběratelská činnost se všemi jejími aspekty (nejen získávání, ale též zbavování se sběratelských předmětů) překročila hranici pouhé zájmové činnosti a přerostla (v případě absence příslušného podnikatelského oprávnění) v neoprávněné podnikání, z něhož plynoucí příjmy podléhají zdanění.

Z hlediska vystavovatele portálu emineraltisnov.cz znamená, že mohou nastat následující tři situace:

  • Vystavovatel je fyzická osoba, která provozuje nahodilý prodej sběratelských vzorků za účelem ukojení své sběratelské vášně a neprovozuje soustavný prodej realizovaný za účelem dosažení zisku, pak zisky z prodeje nemusí danit. Tyto zisky jsou vyjmuty z daňové povinnosti dle  § 4 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů.
  • Vystavovatel je fyzická nebo právnická osoba která drží podnikatelské oprávnění pro prodej předmětů sběratelské povahy. Takovýto vystavovatel může vzorky na portálu emineraltisnov.cz nabízet, jeho zákonnou povinností je ovšem své zisky danit standardním způsobem. Nehraje přitom roli, zda zákazníka našel sám, nebo mu k jeho nalezení napomohl server emineraltisnov.cz.
  • Vystavovatel je fyzická osoba, která nemá na prodej předmětů sběratelské povahy podnikatelské oprávnění, ovšem jeho činnost vykazuje znaky podnikání. To znamená, že prodej sběratelských předmětů je činností soustavnou a realizovanou za účelem dosažení zisku. Takovýto vystavovatel může jednat v nesouladu se zákonem a dle pravidel portálu na něm nemůže vzorky inzerovat.

Další informace k problematice legislativy prodeje sběratelských předmětů může zájemce nalézt na následujících odkazech:

http://finance.idnes.cz/dane-co-si-odectou-duchodci-d06-/p_dane.aspx?c=A150324_175827_p_dane_kho
http://www.dane-zahradnik.cz/poradna/odpoved.php?otazka=118
http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/prodavate-na-aukru-danova-finta-neprojde-rozhodl-soud/r~i:article:728667/
http://www.novinky.cz/finance/272304-prodej-veci-pres-internet-se-muze-prodrazit-dane-mohou-jit-do-tisicu.html