Popis

šest černých oktaedrů alabandinu do 1 cm na bílém kalcitu z nejlepšího světového nálezu