Popis

Sbírkový velký vzorek almandinových pecek v rule z klasické lokality Starkoč.