Popis

Zajímavý vzorek radiálně paprsčitých agregátů aragonitu ze zaniklé lokality Borek u Chotěboře. Velikost 7cm x 8cm.