Popis

Ukázka novotvořeného aragonitu z příbramského rudního revíru. Bílé krápníkovité agregáty  dosahují délky okolo 1 cm. Narůstaly na stěnách důlních chodeb.  Vzorky pocházejí z roku 1980, největší kus (uprostřed) má rozměry cca 4 x 3 x 3 cm, ostatní od 2 do 4 cm, celková hmotnost je 50 g.